X
تبلیغات
زولا

  بخش دوم - نیازهای جانوران

جانوران هم مانند انسان برای زنده ماندن نیاز های گوناگونی دارند.

1- نیاز به جای مناسب :‌
جانوران در جایی زندگی می کنند که برای آنها مناسب باشد.

2- نیاز به خانه :
بعضی از جانوران خانه یا لانه ای ندارند اما بیشتر آنها جایی مناسب برای خود و بچه هایشان درست می کنند.

3- نیاز به غذا :
جانوران هم مانند انسان برای حرکت و رشد نیاز به غذا دارند.

4- نیاز به هوا :
همه جانوران برای نفس کشیدن به هوا نیاز دارند.

5- نیاز به آب :
همه جانوران به آب نیاز دارند.

6- نیاز به همکاری :
بعضی از جانوران مجبورند به صورت گروهی زندگی کنند. در زندگی گروهی هر یک از جانوران وظیفه معین دارند.
   سوالات تکمیلی
پرسش های بخش دوم :
در جای خالی کلمه مناسبی بنویسید.

1- جانوران هم مانند انسان ها برای زنده ماندن، نیازهای گوناگون دارند.
2- بیشتر جانوران نمی توانند در جاهای بسیار سرد یا بسیار گرم زندگی کنند.
3- جانوران برای حرکت و رشد نیاز به غذا دارند.
4- همه جانوران برای نفس کشیدن به هوا نیاز دارند.
5- در زندگی گروهی هر یک از جانوران وظیفه معینی دارند.
   سوالات صحیح و غلط :
جمله درست یا غلط را با × مشخص کنید.

سوال

صحیح

غلط

1- بعضی از جانوران مانند خرس و گوزن در قطب شمال زندگی می کنند.

ü

2- زرافه برای زندگی و دوری از خطر برای خود لانه می سازد.

ü

3- دندان یک جانور گوشتخوار تیز و برنده است.

ü

4- خرس یک جانور گوشتخوار و علفخوار است.

ü

   سوالات متن درس
1- در کدام محل، تعداد جانوران کمتری پیدا می شود؟ چرا؟

در قطب ها، زیرا هوا به قدری سرد است که جانوران کمتری توانایی مقاومت سرمای آنجا را دارند.    2- محل زندگی جانوران زیر را تعیین کنید و دلیل انتخاب خود را بگوئید:

مار :
در جنگل های گرم و بیابان سوزان – مارها می توانند در شرایط مختلف آب و هوایی زندگی کنند. البته در سرما به خواب می روند.

فُک ها :
در کنار دریا ها زندگی می کردند چون این جانوران از موجودات دریایی تغذیه می کنند.
   3- غذای این جانوران چه تفاوتی با هم دارند؟

خرس : حیوانی است که از گوشت حیوانات دیگر و گاهی گیاهان تغذیه می نند.
زرافه : حیوانی است که با گردن بلند خود می تواند گیاهان و میوه های نوک درخت ها را بخورد.
   4- آیا جانوران در طول خواب زمستانه به آب و غذا نیاز دارند؟

البته نیاز دارند ولی بسیار کم. آن ها از ذخیره بدن خود استفاده می کنند.    5- جانوران زیر هوای مورد نیاز خود را چگونه به دست می آورند:

سگ : به وسیله تنفس با شش
ماهی : به وسیله تنفس با آبشش اکسیژن هوای درون آب را مصرف می کند.
کرم خاکی : هوای موجود در خاک
دلفین : به وسیله شش هنگام خروج و پرش در آب تنفس خود را انجام می دهد.
   6- در بیایان آب کم است و در بعضی بیابان ها تقریبا‏ً آبی پیدا نمی شود، در این مناطق جانوران، آب لازم برای بدن را از کجا می آورند؟

چون در بیابان گیاهان صحرایی با ریشه های خود از اعماق زمین آب را جذب می کنند، جانوران با استفاده از ریشه های گیاهان صحرایی آب مورد نیاز خود را تأمین می کنند.    7- دندان های یک جانور علفخوار با گوشتخوار چه تفاوتی با هم دارند؟

جانوران گوشتخوار دارای دندان های تیز و برنده هستند تا گوشت را به راحتی پاره کنند.
جانوران علفخوار دارای دندان های پهن و بزرگ هستند که این دندان ها می تواند به راحتی گیاهان را قطعه و له کند.
   8- بین خواب معمولی و خواب زمستانه چه تفاوتی وجود دارد؟

اولاً در خواب زمستانه جانور فعالیت بدنی زیادی ندارد به همین دلیل نیازی به غذا پیدا نمی کند ولی در خواب معمولی چنین نیست.
ثانیاً خواب زمستانه مدت طولانی دارد ولی خواب معمولی کوتاه مدت است.