جانوران مهره دار

  بخش سوم_جانوران مهره دار

جانوران به دو گروه مهره داران و بی مهرگان تقسیم می شوند. مهره داران جانورانی هستند که در داخل بدن خود اسکلت دارند. مهره داران خود به پنج گروه: ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران تقسیم می شوند. اسکلت از جنس استخوان است و بدن را محکم نگه می دارد و مهم ترین قسمت آن ستون مهره است.

1- ماهی ها : ماهی ها به کمک باله ها شنا می کنند و با آبشش نفس می کشند. ماهی ها تخم ریزی می کنند و از هر تخم یک ماهی بیرون می آید.

2- دوزیستان :قورباغه ها از گروه دوزیستان هستند. آنها در آب تخم ریزی می کنند و نوزاد قورباغه باله و آبشش دارد و بعد از رشد، دارای شش می شود بنابراین پس از بزرگ شدن باید در خشکی باشد.

3- خزندگان :به جانورانی مانند مار و سوسمار خزنده می گویند . خزندگان موقع حرکت شکم خود را روی زمین می کشند و بدنشان از پولک پوشیده شده است. آنها با شش نفس می کشند و مجبورند برای نفس کشیدن به سطح آب بیایند. خزندگان تخم گذارند.

4- پرندگان :بدن پرندگان از پر پوشیده شده است. آنها منقار دارند و از آن برای برچیدن دانه استفاده می کنند. آنها تخم گذارند.

5- پستانداران :پستانداران گروه بسیار متنوع و گسترده ای هستند. در سطح بدنشان مو وجود دارد و با شش نفس می کشند. پستانداران بچه می زایند و به بچه هایشان شیر می دهند.
   سوالات تشریحی
1- به چه جانورانی مهره دار می گویند:

مهره داران در داخل بدن خود اسکلت دارند. اسکلت از جنس استخوان است.    2- لغزندگی سطح بدن ماهی چه فایده ای برایش دارد؟

به حرکت ماهی در آب کمک می کند.    3- در هنگام دور زدن ماهی کدام باله ها را تکان می دهد؟

باله های سینه ای و شکمی    4- آیا در داخل باله ها استخوان وجود دارد؟

خیر، اما از ماده محکمی مانند غضروف تشکیل شده اند.    5 - لاک پشت های آبی در اعماق دریا چگونه نفس می کشند؟

مجبورند برای تنفس به سطح آب بیایند.    6 - شباهت های خزندگان را بنویسید؟

خونسرد هستند. با شش نفس می کشند. تخم گذار هستند و بدنشان از پولک پوشیده شده است.    7 - چرا خزندگان کمتر از مهره داران دیگر غذا می خورند؟

چون تحرک آنها کمتر است.    8 - نام پستانداری را بنویسید که در دریا زندگی می کند؟

وال    9 - کدام گروه از جانوران روی تخم های خود می خوابند؟

پرندگان    10 - آبشش در کدام قسمت بدن ماهی قرار دارد؟

در دو طرف سر او    11 - چرا مرغ نمی تواند به خوبی لک لک یا عقاب پرواز کند؟

الف: وزن مرغ زیاد است و بال های او توانایی تحمل بدنش را ندارد.
ب : بال های مرغ کوتاه است و مانند لک لک و عقاب توانایی پرواز ندارد.
   12 - آیا شکل پا در سرعت حرکت جانور تأثیر دارد؟

بله، جانوری که پای بلندتر دارند و بدنی کوچک تر، سریع تر حرکت می کند مانند یوزپلنگ و آهو.    13 - نام یک پستاندار پرنده را بنویسید؟

خفاش    سوالات تکمیلی
سؤالات بخش سوم :
در جای خالی کلمه مناسب بگذارید.
1- جانورانی مانند اسب، مار، قورباغه را مهره دار می گویند.
2- مگس و حلزون از جانوران بی مهره هستند.
3- مهم ترین قسمت اسکلت ستون مهره است.
4- پوست بیشتر ماهی ها پولک دار و لغزنده است.
5- ماهی ها در هنگام حرکت سریع باله دمی را تکان می دهند.
6- قورباغه ها بعد از بزرگ شدن باید در خشکی زندگی کنند.
7- پرندگان به جای لب و دندان منقار دارند.
8- همه پستانداران با شش نفس می کشند.
9- بدن پرندگان از پر و بدن خزندگان از پولک پوشیده شده است.
10- پستانداران بسیار گوناگون و فراوان هستند.