بخش نهم_آب در روی زمین

بخش نهم_آب در روی زمین

آب در جاهای بسیاری یافت می شود؛ آب در دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و زیر زمین وجود دارد. آبی که در روی خشکی ها وجود دارد، محصول بارندگی است. آب در روی زمین و دریاها برای حرارت نور خورشید بخار می شوند. این بخار چون گرم و سبک است به بالا می رود و تشکیل ابر می دهند. ابرها در جاهای بلند سرد شده و تشکیل باران می دهند و این آب دوباره بر روی زمین بر می گردد.  آب در هوا :

در هوا همیشه مقداری بخار آب وجود دارد. و وقتی بخار زیاد شود به ابر تبدیل می شود. بعضی از ابرها مانند پر هستند و بسیار بالا هستند بعضی از ابرها مانند تکه پنبه هستند این ابرها در هوای نسبتاً خوب در آسمان پیدا می شوند. بعضی ابرها هم لایه لایه هستند و همه آسمان را می پوشانند. بیشتر بارندگی ها از این ابرهاست.    آب در خشکی :

آبی که از بارندگی به روی زمین می رسد، به شکل های مختلفی ممکن است در آید.    آب در زیر زمین :

در بیشتر قسمت های کشور ما رودخانه و دریاچه وجود ندارد و مردم باید آب لازم برای مصرف خانگی یا کارهای کشاورزی را از چاه و چشمه به دست بیاورند.    آب آشامیدنی :

در بیشتر شهرها آب آشامیدنی از رودخانه یا چاه تأمین می شود. آب رودخانه ها قبل از اینکه به خانه ها برسد، در پشت سدها جمع آوری شده و بعد آن را به تصفیه خانه می برند. در تصفیه خانه آب را پاکیزه و برای مصرف آماده می کنند. بعضی از آب ها که گل آلودند، باید میکروب زدایی شوند و مواد میکروب کش در آب می ریزند و بعد این آب پاکیزه از راه لوله به شهرها و روستاها می رسد.    پرسش های بخش 9
سوالات تکمیلی
در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

1- در بیشتر شهرها، آب داخل لوله ها از رودخانه یا چاه آورده می شود.
2- در هوا همیشه مقداری بخار آب وجود دارد.
3- آبی که در خشکی ها جمع می شود محصول بارندگی است.
4- ابرهای بسیار بالا مانند پر به نظر می آیند.
5- ابرهایی که لایه لایه اند همه آسمان را می پوشانند.
6- بیشتر بارندگی ها از ابرهای لایه ای تشکیل می شوند.
7- آب رودخانه ها قبل از آنکه به خانه ها برسد، در پشت سدها یا استخرهای بزرگ جمع آوری می شود.
   سوالات تشریحی
‌به سوالات پاسخ کامل دهید :
1- آب در چه جاهایی دیده می شود؟

در دریاها، دریاچه ها، ‌رودخانه ها و زیر زمین ها.    2- باران از کجا می آید؟

آب دریاها توسط نور خورشید بخار شده و به بالا می روند، این بخار تشکیل ابر داده و دوباره به صورت باران برروی زمین می ریزد.    3- آبی که از بارندگی روی زمین می رسد به چه شکل هایی در می آید؟

مقداری روی زمین جاری می شود، مقداری هم به زیر زمین نفوذ می کنند.    4- در جایی که رودخانه و دریاچه وجود نداشته باشد، مردم آب لازم را از کجا به دست می آورند؟

چاه و چشمه    5- کار تصفیه چاه چیست؟

کار تصفیه پاکیزه کردن آب و آماده مصرف کردن آن است.    6- چگونه می توانیم آبی را که یک بار از آن استفاده شده، دوباره استفاده کنیم؟

با تصفیه کردن و ضدعفونی کردن آب    7- آیا عمق همه چاه های آب، به یک اندازه است؟

خیر، عمق چاه های آب بستگی به محل آب های زیر زمین دارد.    8- آب بعضی از چاه ها آلوده است. توضیح دهید آب چاه ها چگونه آلوده می شود؟

نزدیک بودن راه های فاضلاب و آب های آلوده به چاه های آب یا رودخانه ها باعث آلودگی آبها می شود.