X
تبلیغات
زولا

بخش دهم_دریاها

دریاهای زیادی در روی کره زمین وجود دارد. دریاهای بسیار بزرگ را اقیانوس می نامیم. مزه آب دریاها شور است و جانداران زیادی در دریاها زندگی می کنند.  نمک ها چگونه وارد آب دریاها می شوند؟

رودهایی که از خشکی به دریا می رسند. مقدار زیادی خاک و سنگ همراه دارند. در بعضی از این خاک ها و سنگ ها، نمک وجود دارد که در آب حل می شود و به دریا می رسد.    حرکات آب دریا :

وقتی در دریا باد می وزد، بر روی آب موج ایجاد می شود که فقط در روی آب وجود دارد و در زیر آب موج حس نمی شود. موج ها به دلیل دارا بودن انرژی هنگام برخورد با ساحل سنگی، تغییرات مهمی را در شکل آن به وجود می آورند. اما وقتی با ساحل ماسه ای برخورد می کنند فقط ماسه ها را عقب و جلو می برند.    کف دریا :

کف دریا مانندخشکی ها پر از پستی و بلندی است. وقتی از ساحل دور می شویم تا فاصله نسبتاً زیادی، عمق آب به آرامی تغییر می کند و جانوران و گیاهان زیادی در این قسمت زندگی می کنند. مواد همراه رودها که از خشکی ها به دریا می رسند در همین مناطق رسوب می کنند. در قسمت عمیق دریاها، کوه های زیادی وجود دارد و بعضی از آنها به جهت ارتفاع بالا به شکل جزیره سر از آب در آورده اند.    استفاده از دریا :

‌1- غذا :
از زمان های گذشته دریاها و اقیانوس ها توانستنداند غذای مورد نیاز انسان را بر طرف کنند. امروزه هم با کمک قایق ها و کشتی های بزرگ ماهیگیری و شکار جانوران دریایی همچنان این روند ادامه دارد. در بعضی از کشورها، از گیاهان دریایی هم غذا تهیه می کنند.

2- گرفتن نمک :
از آب دریا مقداری نمک به دست می آورند که برای خوردن و استفاده در صنعت مصرف می شود.

3- شیرین کردن آب دریا :
به آبی که در صنعت کشاورزی و آشامیدن استفاده می کنند، آب شیرین می گویند. در بعضی از شهرهای جنوبی ایران از آب شور دریا آب شیرین به دست می آورند.

4- کشتیرانی :
یکی از وسیله های جابه جا کردن انسان و کالا، کشتی است. کشتی ها می توانند مقدار زیادی کالا را با قیمت ارزان جابه جا کنند.

5- آلودگی دریا :
به طور کلی آب دریاها و اقیانوس ها توسط کارخانه ها، مواد زاید و فاضلاب ها، کودها و مواد سمی آلوده کننده و مواد زاید کشتی ها خصوصاً کشتی های مختلف نفت کش آلوده می شوند و جانداران دریایی در این آب های آلوده از بین می روند.
   پرسش های بخش 10
سوالات تکمیلی
در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

1- دریاهای بسیار بزرگ را اقیانوس می نامند.
2- موج ها فقط در روی آب وجود دارند و در زیر آب موج حس نمی شود.
3- موج ها دارای انرژی هستند.
4- کف دریا مانند روی خشکی ها پر از پستی و بلندی است.
5- در قسمت عمیق دریاها کوه های بسیاری وجود دارد.
6- در بعضی از کشورها از گیاهان دریایی غذا تهیه می کنند.
7- کشتی ها می توانند مقدار زیادی کالا را با قیمت ارزان جابه جا کنند.