بخش ششم_گرما و مواد «2»  اثر گرما بر مواد جامد :

در کتاب با کمک یک آزمایش یعنی آزمایش گرما دادن میخ و عبور مجدد آن از سوراخ ته قوطی دریافته اید که وقتی یک ماده جامد را حرارت بدهیم بر اثر گرما بزرگ تر می شود. در این صورت میخ پس از حرارت از سوراخ ته قوطی عبور نمی کند چون بزرگ تر شده است.    اثر گرما بر مواد مایع :

با یک آزمایش ساده می توانیم بفهمیم که مواد مایع نیز بر اثر حرارت حجمشان زیاد می شود. اگر یک خود نویس را پر از جوهر کرده و در مقابل حرارت آفتاب قرار دهیم، پس از مدتی جوهر خودنویس به دلیل افزایش حجم از نوک خودنویس بیرون می زند.    اثر گرما به گازها :

حجم گازها نیز بر اثر گرما افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر دهانه یک بادکنک را به یک بطری ببندیم و آن را در یک ظرف آب گرم قرار دهیم. بادکنک آرام آرام باد می شود چون در اثر گرمای آب، حجم هوای درون شیشه زیاد شده و به درون بادکنک می رود. حال اگر این ظرف را پر از آب سرد کنیم و یا بطری را در آب سرد انتقال دهیم. هوای بادکنک کمتر می شود چون هوای درون شیشه بر اثر سرما حجمش کم می شود.    پرسش های بخش 6
سوالات تکمیلی
در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

1- وقتی ماده ای را گرم می کنیم حجم آن زیاد می شود.
2- بخار آب را می توان با سرما به مایع تبدیل کرد.
3- سیم های برق در فصل تابستان آویخته تر از فصل های دیگر است.
4- از دماسنج برای اندازه گیری دمای هوا و دمای بدن استفاده می شود.
5- گرما می تواند حجم ماده را تغییر دهد.
   سوالات تشریحی
به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید.
1- اگر ماده ای را گرم کنیم چه می شود؟

ماده بر اثر گرما جای بیشتری را می گیرد.    2- چرا در تابستان فاصله ریل های راه آهن کم می شود؟

چون ریل ها در اثر حرارت خورشید و آفتاب حجم بیشتری پیدا کرده و بزرگ تر می شوند و فاصله میان آنها کمتر می شود.    3- گرما چه تغییری در حجم گازها می دهد؟

حجم گازها را زیاد می کند.    4- چرا وقتی در شیشه مربا را نمی توانیم باز کنیم، آن را زیر آب گرم می گیریم؟

چون آب گرم باعث می شود حجم در شیشه بیشتر شده و در شیشه مربا به راحتی باز شود.    5- یک کتری را کاملاً پر آب کنید و روی اجاق بگذارید تا گرم شود. مدتی صبر کنید قبل از اینکه جوش بیاید چه اتفاقی می افتد؟

قبل از به جوش آمدن آب شروع به بخار شدن می کند.    6- راننده ها در روزهای گرم تابستان، هوای چرخ های ماشین خود را کمی خالی می کنند. آیا می دانید چرا؟

گازها در اثر گرم شدن حجمشان زیاد می شود و باد داخل چرخ های ماشین ممکن است در اثر گرما باعث ترکیدن لاستیک شود.    7- یک بشقاب داخل کاسه گیر کرده است چگونه آن دو را جدا می کنیم؟

کاسه را درون ظرف آب گرم قرار می دهیم با گرم شدن کاسه حجم آن زیاد می شود و بشقاب را خارج می کنیم.    8- با آزمایش سکه، بطری و حباب های صابون در کتاب چه نتیجه ای می گیرید؟

حباب های هوا از کنار سکه به بیرون تراوش می کند، زیرا حجم هوای درون بطری بر اثر گرما زیاد دیده می شود و وقتی که می خواهد از دهانه بطری خارج شود با آب و صابون مخلوط می شود و حباب هوا درست می کند.    9- آیا در نفس کشیدن بخار آب وجود دارد؟

بله